VER-uitgangspunten

De VER vindt o.a.:

  • Dat prostitutie mogelijk moet zijn in volle vrijheid van beslissingen en handelingen, door alle betrokkenen, dat daarbij uitgegaan wordt van de leeftijd van ten minste 18 jaar - sommige gemeenten hanteren in de APV 21 jaar; (In de Wrp is 21 jaar voorzien)
  • Dat relax-bedrijven zich moeten houden aan de wet en de op basis daarvan te stellen eisen en vergunningen;
  • Dat de overheden geen bijzondere wetten en regels opstellen voor prostitutie, waar de algemene regels volstaan;
  • Dat bedrijven ook dezelfde mogelijkheden moeten hebben als een willekeurig ander bedrijf;
  • Dat bedrijven ook van de overheid een behandeling krijgen zoals dat gebruikelijk is in het zakelijk verkeer;
  • Dat m.n.. de overheiden inspanningen moeten plegen om te komen tot branchebrede toepassing van de wet-en regelgeving cq vergunningverplichtingen over de volle breedte - waar men zich nu vaak concentreerd op alleen vergunde bedrijven..
  • Dat de vereniging zich moet inzetten tot verbetering van de omstandigheden in de sector en tegelijkertijd moet werken aan een verbetering van het imago;
  • Dat de vereniging de belangen van de sector, maar die van de leden in het bijzonder, moet dienen en ook in individuele gevallen moet kunnen optreden.
  • Daartoe zoekt zij naar wegen om door overleg en consensus te komen tot voor alle partijen werkbare oplossingen; daarbij schuwt ze overigens confrontaties niet met de diverse overheden/diensten, noch met het bedrijfsleven of het publiek.
  • De VER staat voor de vrijheid van de sekswerker om prostitutie, SM, massage of andere erotische diensten te willen aanbieden en om dat - naar eigen keuze - ook via relaxbedrijven mogelijk te maken.